Debritto Higher Secondary School

Devakottai, Sivagangai District-630302

Academics

TOPPERS IN SSLC

Year Appeared Passed % Name of the Rankholder Mark
1983-84 250 204 82.6% Joseph.S 425
        Jeevanandham.A 425
        Rajasekar.A 425
1984-85 303 205 67.6% Sivakumar.V 425
1985-86 292 223 76% Kathiresan.P 464
1986-87 299 228 76% Muthukkannan.P 456
1987-88 331 219 66% Mohamed Minnathulla.R 434
        Christuraj.M 434
1988-89 344 245 71% Syed Jainullaudeen.A 426
        Alagarsamy.A 426
1989-90 370 300 81% Natarajan.V 469
1990-91 299 232 78% Ramasamy.S 473
1991-92 327 298 90% Leve Joseph Devarajan.S 470
1992-93 307 269 87.6% Mariya Samuvel Jeyan.A 454
1993-94 308 260 84% Vincent Jeyakumar.A 451
1994-95 301 265 88% Vijaya Bhaskaran.A 456
1995-96 315 260 82% Justin Diravium.S 454
1996-97 328 262 80% Kathiresan.K 459
1997-98 307 268 87% Syed Abthahir.S 467
        John Thomas.I 467
1998-99 277 265 95% Amala Prabu.R 459
1999-00 294 275 94% Rethina Sababathi.S 457
        John Sahaya Kumar.X 457
2000-01 313 297 95% Balachandar.S 473
2001-02 278 277 99.6% Manivasagan.S 476
2002-03 313 309 99% Sivaraman.J 470
2003-04 266 221 90% Ramesh.P 476
2004-05 354 316 89% Gandhi.K 463
2005-06 365 312 85% Ramachandran.R 476
2006-07 323 317 98% Leo Terans.T 448
2007-08 338 328 97% Rajesh.T 485
2008-09 336 327 97% Vadivel.C 472
2009-10 339 339 100% Ranjith.T 481
2010-11 397 396 99% Jacob Pevin.V 485
        Paul.V 485
2011-12 434 395 92% Saravanan.H 473
2012-13 442 438 99% Dinesh Kumar.R 484
2013-14 432 401 93% Joe Bastin.A 485
        John Sahaya Bharath.A 485
2014-15 446 441 98.87% Pratheep.A 496
2015-16 406 394 97.04% Sethupathi 481
2016-17 367 361 98.36% M.Vishva 483
2017-18 350 349 99% S.Harish kumar 470
2018-19 331 320 97% J.Kishore william 457
2019-20 287 287 100% S.Pandi sankar 481

TOPPERS IN +2

Year Appeared Passed % Name of the Rankholder Mark
1983-84 172 144 84% Jaleel Hydar.M.A 1035
1984-85 182 178 98% Dominic Savio.A 1041
1985-86 196 167 86% Alagappan.KR 1041
1986-87 188 167 89% Sivakumar.V 1035
1987-88 193 159 82% Dhamotharan.G 1087
1988-89 186 160 86% Kaniyan Poongundran.R.D 1055
1989-90 189 170 90% Furkhan Ali.I 1113
1990-91 193 157 82% Kannan.T 1061
1991-92 193 182 94% Venkatachalam 1095
1992-93 187 172 92% Ramasamy.S 1068
1993-94 213 173 81% Leve Joseph Rajan.S 1091
1994-95 199 165 83% Guru Rajan.N 1048
1995-96 184 146 79% Vincent Jayakumar.A 1074
1996-97 250 188 75% Vijaya Bhaskaran.A 1069
1997-98 234 212 91% Saravanan.K 1080
1998-99 235 222 94% Parthasarathy.S 1063
1999-00 208 188 90% Venkatraman.G 1036
2001-01 198 194 98% Amala Prabhu.R 1088
2001-02 235 230 98% Rathina Sababathi.S 1092
2002-03 249 233 94% Karthikeyan.S 1135
2003-04 266 221 83% Manivasagan.S 1112
2004-05 296 258 87% Chockappan.N 1098
2005-06 300 246 82% Ramesh.P 1095
2006-07 272 267 98% Srikanth.S 1053
2007-08 267 264 99% Lakshmanakumar.S 1121
2008-09 272 271 99.6% Karthikeyan.B 1148
2009-10 260 260 100% Rajesh.T 1149
2010-11 277 272 98% Muthukumar.R 1134
2011-12 310 305 98.3% Stephen Raj.J 1169
2012-13 300 293 97.6% Gladwin.S 1134
2013-14 281 279 99.2% Ajith Kumar.A 1100
2014-15 330 317 97.6% Manikandan.M 1116
2015-16 313 306 97.76% Sarathkumar.R 1141
2016-17 304 303 99.6%% M.Prakash 1149
2017-18 303 301 99% R.Ajith kumar 1131
2018-19 292 291 99.6% M.Karunagaran 540/600
2019-20 302 302 100% A.Ebiron 541/600